Stichting Slagwerk Den Haag

Algemene gegevens

KvK-nummer: 41149638
BTW-nummer: NL008839979B01
IBAN-rekeningnummer: NL17ABNA0552176052

Doelstelling

De statutaire doelstelling van Stichting Slagwerk Den Haag luidt:
Het doel van de stichting is het vergroten van het aandeel en de bevordering van de waardering voor het slagwerk in het muziekleven binnen en buiten Nederland. 

De stichting beoogt haar doel onder meer te bereiken door:

  • het geven van concerten door Slagwerk Den Haag, alleen of in samenwerking met andere gezelschappen;
  • het geven van compositieopdrachten en het anderszins stimuleren van componisten tot het schrijven van slagwerkcomposities;
  • het opbouwen van een collectie slagwerkinstrumenten, -bladmuziek en -geluidsopnames;
  • het verrichten van onderzoek op het gebied van slagwerk;
  • alle middelen die naar het oordeel van de Raad van Toezicht bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking van het doel van de stichting.

De statuten stellen aanvullend dat het vermogen van de stichting ter verwezenlijking van het doel van de stichting dient. 

Voor volledige statuten klik hier

Raad van Toezicht

Stichting Slagwerk Den Haag heeft een Raad van Toezicht die bestaat uit: 

  • Robbert de Vries (voorzitter)
  • Paul Nap (financieel toezichthouder)
  • Pieter van Adrichem (lid)
  • Noor van Gils (lid)
  • Marijn ten Harmsen van der Beek (lid)

De Raad van Toezicht past de Cultural Governance Code toe.

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht verrichten hun functies onbezoldigd; zij ontvangen geen vacatiegelden noch onkostenvergoedingen.

De directie van Slagwerk Den Haag voldoet aan de verplichtingen als vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening van de Gemeente Den Haag en neemt de in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector genoemde inkomensgrens als bezoldigingsmaximum in acht.

Directieverslagen

Directieverslagen van Stichting Slagwerk Den Haag:
Bestuursverslag 2012

Beleidsplan

Voor de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan klik hier.

Jaarrekeningen

De jaarrekeningen van Stichting Slagwerk Den Haag worden gecontroleerd door een gecertificeerde onafhankelijk accountant.

Deel deze pagina

Kantoor

Piet Heinkade 5
1019 BR Amsterdam
info@slagwerkdenhaag.nl

Studio

Labs55
Lulofsstraat 55
2521 AL Den Haag